Nâng cấp tài khoản

Hướng dẫn nâng cấp tài khoản
Để xem vài lấy link tải sách và ứng dụng thì mọi người phải nâng cấp lên nhóm VIP Member để xem và tải
Vô cài đặt tài khoản để nâng cấp hoặc vô link https://huyetlau.vn/account/upgrades để nâng cấp
Số xu để mua VIP thì xem trong phần nâng cấp
Sau khi nạp tiền thì vô đây để gởi mail cho admin thêm xu để mua VIP https://huyetlau.vn/misc/contact
Nội dung: Tên tài khoản ....., số tiền ......., nạp thẻ hay momo
Có thể nạp từ các nguồn sau :
Thẻ điện thoại hay thẻ game : https://sv.gamebank.vn/nap-the/80504/quachthanhkhoa với tỉ lê 10:6 ( ví dụ như 10000 sẽ nhận được 6000 )
Qua nạp momo : https://momo.vn tỉ lệ 1:1
Qua mã code : Top